СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Ученическо самоуправление - 09.05.2018 г.

История > Архив - 2017/2018 учебна година

Ден на ученическото самоуправление


Стана традиция на 9 май - Денят на Европа, в СУ“Иван Вазов“ град Своге да управляват учениците. Този път те бяха застъпили абсолютно всички специалности в учебното заведение. На вратата ни посрещнаха Александър Янев и Мариян Иванов, които изпълняваха функициите на портиери и охраняваха сградата. Записваха посетителите в специалната книга и ги придружаваха до директора. Техническите дейности по поддръжката на училището се изпълняваха от Маргарит Цветков и Александър Гълъбов. Те се занимаваха с поправка на столове и чинове, косиха и тревата в училищния двор.
С проблемните ученици и с конфликтите в училище се справяха цяла група от педагогически съветници- Александър Митев, Александър Георгиев, Кристиана Апостолова, Марио Димитров, Теодора Младенова и Ерика Порязова. В свободен разговор те споделиха, че оценяват длъжността на педагогическия съветник като изключително важна, защото и физическата, и вербалната агресия са плод на психологически проблеми, които могат да бъдат преодолени. Те смятат, че работата с родителите трябва да бъде приоритет, защото семейството има ключова роля в изграждането на младите хора. Ерика Порязова допълни, че би се занимавала в бъдеще с подобна дейност, защото може да разбере как се чувства човек и да му помогне. "Установяваме какъв е конфликтът и заедно търсим решение, за да го преодолеем" казва тя.
Учебният процес премина под вещото ръководство на ученици, подготвили се по различни предмети. Силвия Пламенова преподава английски език в своята паралелка. Нейният учител - Мариела Йовчева, присъства като наблюдател на урока. Правихме различни упражнения, споделя Силвия , обичайните неща за такъв час.
Най-отговорните длъжности - на зам.директорите и на директора се изпълняваха от ученици от 11 клас. Константин Радоев бе заместник по административната част, Дарина Емилова - по учебната, а Светослав Маринков седна на стола на директора. И тримата бяха впечатлени от огромните отговорности, които трябва да бъдат носени от хората, изпълняващи тази работа.
Любопитно е да се подчертае,че нито един от запитаните не желае след време да упражнява учителската професия.
Опитът показва,че подобна смяна на ролите има огромен възпитателен ефект върху учениците. Те се чувстват пораснали, под формата на игра, наистина изпълняват важни функции. Обличат дрехата на професионалиста и разбират тежестта, която той носи. Във всички случаи Денят на самоуправлението влияе върху професионалната ориентация на учениците.

Людмила Петрова


НазадPlayНапред

Назад към съдържанието | Назад към главното меню