СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Добре дошли в сайта

на нашето училище!


Тук ще намерите интересна

и полезна информация

за миналото и настоящето

на СУ"Иван Вазов"-гр.Своге.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Ръководството на СУ "Иван Вазов" - гр. Своге уведомява всички ученици от училището и техните родители, че поради извършване на планов ремонт на водопровод, на датите 10 и 11.04.2024 г. / сряда и четвъртък/, учебните часове ще бъдат намалени съгласно чл. 1, 2 и 3 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите на училищното образование. Транспортът ще се осъществява по временен график, без изменение на сутрешните курсове.


Графици и разписание на автобусите - ТУК!!!

На 29.03.2024 г. в спортната зала на СУ "Иван Вазов" град Своге се проведе Общинско състезание по Безопасност на движението по пътищата под надслов "Да запазим децата на пътя". Организатори на състезанието са Община Своге и СУ "Иван Вазов" град Своге с подкрепата на РУ МВР - град Своге. Присъстваха г-жа Нина Копринджийска - зам.- кмет на Община Своге, г-жа Николина Иванова - гл. спец. "Образование", г-н Ангел Пешев - Началник на РУ МВР - гр. Своге, г-н Юлиян Траянов - инсп. "Пътен контрол", г-н Любомир Янакиев - директор на СУ "Иван Вазов", г-жа Албена Заркова зам.- директор на СУ "Иван Вазов", учители и ученици.


В състезанието участваха ученици от СУ "Иван Вазов" - град Своге, ОУ "Св. Иван Рилски" - с. Искрец и ОУ "Христо Ботев" - гара Лакатник. Всички участници показаха състезателен дух, много знания и практически умения при майсторското управление на велосипеди. Всички участници получиха купи, медали и индивидуални подаръци с финансовата подкрепа на Община Своге.
Победители в състезанието станаха учениците на СУ "Иван Вазов" - град Своге, следвани от учениците на ОУ "Св. Иван Рилски" - с. Искрец и учениците на ОУ "Христо Ботев" - гара Лакатник.
Поздравления за всички участници, които се справиха чудесно в двата етапа на състезанието.На 29.02.2024 г, учениците от II
Б клас на СУ "Иван Вазов" - гр. Своге, с участието на своите родители проведоха бинарен урок по родолюбие "Син съм на земя прекрасна, син съм на България".
Малките патриоти показаха не само знания за миналото и настоящето на България, но и доказаха, че са достойни пазители на нашата история и традиции.
Нека всички носим България в сърцата си, както малките родолюбци от II Б клас.
Честит празник!
България е малка, но велика страна! Откърмила герои и хора, които са дали живота си за нея! Уважавайте паметта на дедите си и поддържайте тяхното дело!
Честит национален празник!

Учениците от
II В клас на СУ "Иван Вазов" - град Своге


Графици - 2 срок

График на класни и контролни през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ"Иван Вазов" гр. Своге

ТУК!!!
ТУК!!!
ТУК!!!

График на часовете за консултации на учителите от прогимназиален и гимназиален етап през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

Разпределение на допълнителния час по спортни дейности през 2 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. Своге


ТУК!!!

График на групите за допълнително обучение по учебните предмети в прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2023-2024 година


ТУК!!!

Учебни програми за допълнителна подготовка във факултативните учебни часове по класове и паралелки за II срок на 2023/2024 учебна година


ТУК!!!

Училищни документи

Стратегия за развитие
на СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
2023/202
8 г.


ТУК!!!

План за действие към стратегията
на СУ "Иван Вазов" - гр. Своге

ТУК!!!

План за квалификационна дейност в СУ"Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и отчитане на участието на педагогическите специалисти в неяТУК!!!

Правилник за дейността на
СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Правилник за вътрешен трудов ред
на СУ "Иван Вазов"- гр. Своге
за учебната 2023/2024 г.ТУК!!!

План за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 г.


ТУК!!!

Етичен кодекс на работещите с деца
в СУ "Иван вазов"- гр. Своге

ТУК!!!

Графици - 1 срок на учебната 2023/2024 година
на СУ"Иван Вазов" град Своге

График на класни и контролни през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ"Иван Вазов" гр. Своге

ТУК!!!
ТУК!!!
ТУК!!!

График на часовете за консултации на учителите от прогимназиален и гимназиален етап през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. СвогеТУК!!!

Разпределение на допълнителния час по спортни дейности през 1 срок на учебната 2023/2024 г. в СУ "Иван Вазов" гр. Своге


ТУК!!!

График на групите по НП "Заедно в изкуствата и спорта", модул 1 и модул 2, за I срок на учебната 2023/2024 годинаТУК!!!

Нашият училищен химн
Де е България

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята /
що най-любя на света. / 2


Тамо аз ще отговоря
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2


Тамо де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2


Българийо драга мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила /
моя поклон приеми. / 2Назад към съдържанието | Назад към главното меню