СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Голямото детско предизвикателство

История > Архив - 2011/2012 учебна год.

По инициатива на класните им ръководители, учениците от II а клас, СОУ "Иван Вазов" град Своге, взеха участие в проекта "Голямото детско предизвикателство".
Проектът се подкрепя от известни спортисти
от цял свят, напълно безплатен е и е насочен към здравето на децата чрез движение и спорт. На 15 септември 2011 година стартира 50-дневно предизвикателство за около 120 000 деца от цял свят.
Учениците получиха крачкомери, които трябваше да носят със себе си навсякъде, в продължение на 50 дни. Всеки ден вписваха извървените за деня крачки в дневници, а учителят ги пренасяше в сайта на проекта -
www.gccjunior.org. Крачките се превръщаха в километри, а извървяното разстояние отвеждаше децата на виртуални пътешествия из целия свят.
На 3 ноември 2011 година беше финалът. Според извървяните от тях крачки, завършиха 852 от 3 975 класа от цял свят и получиха сертификат за 50-дневното си участие. Учениците от
II a клас участваха и конкурс за снимка. Сред 11 финалисти те спечелиха 5-то място.
След финала учениците и техните класни ръководители изпратиха благодарствено писмо до организаторите на здравната инициатива
"Global Challeng".


НазадPlayНапред

Назад към съдържанието | Назад към главното меню