СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


"Четем и пишем по-лесно" - 2 Б клас

История > Архив - "Твоят час" - 2017/2018 уч. година

Заключителната публична изява на учениците работещи по Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаването на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/" - фаза 2 се проведе под мотото "Аз знам" в стаята на II Б клас на 16.05.2018 г. с ръководител -старши учител Румяна Пеева.
На изявата присъстваха зам. директора Албена Заркова, членовете на комисия по проект "Твоят час" - г-жа Елисавета Вачева и г-жа Анелия Митева и родители и гости, които бяха дошли да бъдат подкрепа на участниците. Всички ученици получиха грамоти. Г-жа А. Заркова поздрави групата за активната работа през годината и ефективно изпълнените задачи по проекта.
Урокът беше проведен с презентация, като под игрова форма със занимателен характер учениците изпълняваха езиковите и литературни задачки, рецитираха стихове, четоха по роли позната приказка.
Часът завърши с награди и музикален поздрав, а децата повярваха, че си заслужава да четат, за да ги завладява магията на четенето, чрез която да навлизат в други светове и да са грамотни.

Румяна Пеева


Цял екранНазадPlayНапред

Назад към съдържанието | Назад към главното меню