СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Обществена поръчка "Гориво"

Административно-стопанска дейност

Уведомяваме всички заинтересовани за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на течни горива за отопление за нуждите на СОУ"Иван Вазов" - град Своге за отоплителен сезон 2014/2015 година и предоставяме съответната документация, която може да се изтегли от ТУК:

ВАЖНО: В документите е допусната грешка, за която може да прочетете ТУК:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню