СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Документи и записване след завършен VII клас

История > Архив - 2013/2014 учебна година

График
на дейностите по приемането на ученици

в държавни и в общински училища
за учебната 201
4 - 2015 г.
съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

07-13.05.2014г.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.


до 1
6.05.2014г.вкл.

3.

Провеждане на тестове по:
- български език и литература
- математика


21.05.2014г.
23.05.2014г.

4.

Обявяване на резултатите от тестовете

до 04.06.2014г.вкл.

5.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
- изобразително изкуство
- музика
- хореография
- спорт


04.06.2014г.
05.06.2014г.
06.06.2014г.
31.05-01.06.2014г.вкл.

6.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2014г.

7.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

10.06. -12.07.2014г.вкл.

8.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005г. писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.


1
7-20.06.2014г.вкл.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първия етап на класираните.

до 26.06.2014г.

10.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.


27.06.-01.07.2014г.вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученицина втори етап на класиране.

до 04.07.2014г.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

07- 09.07.2014г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 10.07.2014г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11-15.07.2014г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 17.07.2014г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18 - 21.07.2014г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 22.07.2014г.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

опр. се от Директора до 28.07.2014г.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием.

до 31.07.2014г.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню