СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Бюджет - 2021 г.

Административно-стопанска дейност

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за четвъртото тримесечие на 2021 г. - ТУК!!!

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за третото тримесечие на 2021 г. - ТУК!!!

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за второто тримесечие на 2021 г. -ТУК!!!

Отчетни данни по ЕБК
за изпълнение на бюджета
- ТУК!!!


Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за първото тримесечие на 2021 г - ТУК!!!


Бюджет - 2021 година - ТУК!!!


Назад към съдържанието | Назад към главното меню