СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Бюджет - 2022 г.

Административно-стопанска дейност

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за първото тримесечие на 2022 г.

ТУК!!!

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за периода 01.01.2022 г - 30.06.2022 г.

ТУК!!!

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за периода 01.01.2022 г - 30.09.2022 г.

Отчетът за изразходваните средства през третото тримесечие на 2022 г. и състоянието на бюджета е одобрен на общо събрание - протокол №28 / 17.10.2022 г.
ТУК!!!

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за периода 01.01.2022 г - 31.12.2022 г.


ТУК!!!


Назад към съдържанието | Назад към главното меню