СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Документи и записване след завършено основно образование

История > Архив - 2013/2014 учебна година

График
на дейностите по приемането на ученици

в държавни и в общински училища
за учебната 201
4 - 2015 г.
съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на приемни изпити.

07-13.05.2014г.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити.


до 16.05.2014г.

3.

Провеждане на приемните изпити по:
- математика
- за проверка на способностите по изобразително изкуство
- за проверка на способностите по хореография
- за проверка на способностите по музика
- за проверка на способностите по спорт


1
6.06.2014г.
17.06.2014г.
18.06.2014г.
19.06.2014г.
16-20.06.2014г.

4.

Обявяване на оценките от приемните изпити.

до 02.07.2014г.

5.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

02.07- 22.07.2014г.

6.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

02 - 04.07.2014г.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 07.07.2014г.

8.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

08.07.2014г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първия етап на класиране.

09.07.2014г.

10.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

10.07.2014г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 14.07.2014г.вкл.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

15.07.2014г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 17.07.2014г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

18.07.2014г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2014г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

22.07.2014г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 24.07.2014г.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

опр. се от Директора до 04.09.2014г.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием.

до 12.09.2014г.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню