СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Клуб "Хранене и здраве"

История > Архив - "Твоят час" - 2016/2017 учебна година

На 8.03.2017г. в СУ“Иван Вазов“ – гр. Своге се проведе публична изява на групата от клуб „Хранене и здраве“ с ръководител Теменуга Николова по проект BG05M2OP001-2.004-0004-«Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/» фаза 1.
Събитието беше посветено на детското творчество свързано със здравословното хранене и здраве. Гости бяха ученици, родители и учители. Събитието откри директорът на училището г-н Янакиев, който поздрави участниците за старанието.Назад към съдържанието | Назад към главното меню