СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Бюджет - 2023 г.

Административно-стопанска дейност

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за първото тримесечие на 2023 г.

Протокол №31/21.03.2023 г.

ТУК!!!

ТУК!!!


Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за второто тримесечие на 2023 г.


Протокол №33/29.06.2023 г.


ТУК!!!


ТУК!!!

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за третото тримесечие на 2023 г.


Протокол №34/04.10.2023 г.

ТУК!!!


ТУК!!!

Отчет на бюджета на СУ"Иван Вазов" град Своге за четвъртото тримесечие на 2023 г.


Протокол №35/09.01.2024 г.


ТУК!!!

ТУК!!!


Назад към съдържанието | Назад към главното меню