СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Учебен план

Новини > Прием 2017/2018 година

Учебен план
за VIII a клас -профил"Чуждоезиков" - Английски език
в СОУ "Иван Вазов" - град Своге
с интензивно изучаване на чужд език
с прием след завършен
VII клас 2012/2013 год.

Профилиращи предмети:
Английски език
Информационни технологии
Немски език

Културнообразователни обл.

           
 

Класове

VIII

IX

X

XI

XII

ОБЩО

 

Учебни седмици

36

36

36

36

31

IX - XII

 

Учебни предмети:

           

А

Задължителна подготовка /ЗП/

           

1.

Български език и литература

144

108

108

108

93

561

   

4

3

3

3

3

 

2.

Чужди езици

         

1482

 

Английски език

648

144

144

144

124

1 204

   

18

4

4

4

4

 
 

Немски език

 

72

72

72

62

278

     

2

2

2

2

 

3.

Математика, информатика и информационни технологии

         

602

 

Математика

108

108

108

72

62

458

   

3

3

3

2

2

 
 

Информатика

 

36

36

   

72

     

1

1

     
 

Информационни технологии

36

36

36

     
   

1

1

1

     

4.

Обществени науки и гражданско образование

         

677

 

История и цивилизация

 

54

72

72

62

260

 

География и икономика

 

54

54

54

31

193

     

1, 5

1, 5

1, 5

1

 
 

Психология и логика

 

54

     

54

     

1, 5

       
 

Етика и право

   

54

   

54

       

1, 5

     
 

Философия

     

54

 

54

         

1, 5

   
 

Свят и личност

       

62

62

           

2

 

5.

Природни науки и екология

         

643

 

Биология и здравно образование

 

72

72

72

 

216

     

2

2

2

   
 

Физика и астрономия

 

54

72

72

31

229

     

1, 5

2

2

1

 
 

Химия и опазване
на околната среда

 

54

72

72

 

198

     

1, 5

2

2

   

6.

Изкуства

           
 

Музика

36

36

     

72

   

1

1

       
 

Изобразително изкуство

36

36

     

72

   

1

1

       

7.

Бит и технологии

         

36

               

8.

Физическа култура

72

72

72

72

62

350

   

2

2

2

2

2

 
 

ОБЩО ЗП

1080

990

972

864

589

4495

     

27,5

27

24

19

 

Б.1

Задължителноизбираема подготовка /ЗИП/

 

162

180

288

403

1 033

 

Профилирана подготовка

           

1.

Английски език

 

72

72

180

155

551

     

2

2

5

5

 

2.

Информационни технологии

 

36

72

36

31

67

     

1

2

1

1

 

3.

Немски език

     

36

93

129

         

1

3

 

Б.2

Задължителноизбираема подготовка

 

54

36

36

124

286

     

1, 5

1

1

4

 
 

ОБЩО: ЗП + ЗИП

1 080

1 152

1 152

1 152

992

5 528

               

В.

Свободноизбираема подготовка /СИП/

144

144

144

144

124

700

   

4

4

4

4

4

 
 

ОБЩО: ЗП + ЗИП + СИП

         

6 228


Назад към съдържанието | Назад към главното меню