СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


График СИП

Новини

График
на часовете по СИП за
II срок
на учебната 2011/2012 година

Учебен предмет

Учител

Ден

Група/Клас

Начален
час

Брой
часове

БЕЛ

Анета Терзийска

Вторник,
Петък

VII

13:30

4

Математика

Ирена Петрова

Сряда

VII

13:30

2

Актьорско
майсторство

Красимира
Пешова

Вторник, Четвъртък

V- VIII

13:30

2

Компютърна
техника

Пейчо
Славов

Сряда

IX, XI

13:30

2


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню