СОУ "Иван Вазов" - гр. Своге


Отиване към съдържанието

Главно меню:


График "С грижа за всеки ученик"

Новини

График
на часовете по национална програма
"С грижа за всеки ученик"
за
I срок на учебната 2014/2015 година

Учебен предмет

Учител

Ден

Група/Клас

Брой
часове

Математика

Ирена Петрова

Вторник VIII, IX и X

VIII

3*

Химия и ОСС

Здравка Андреева

Понедел
ник
VIII, IX и X

VIII

3*

Физика и астрономия

Здравка Андреева

Сряда
VIII, IX и X

VIII

3*

БЕЛ

Виолета Петрова

Петък
VIII, IX и X

VIII

3*

БЕЛ / Допълнително обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади/

Таня Ананиева

Четвър
тък
VII и VIII

VI

2*

БЕЛ /Допълнително обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади/

Анета Терзийска

Четвър
тък
VII, VIII и IX

VII

3*

* Часовете се вземат до изчерпване на определения по програмата брой /70 часа/;
* За
VII клас - 100 часа


Подменю:


Назад към съдържанието | Назад към главното меню